EVIDENCIJSKI BROJ: 13/2018/1/3

Postupak nabave usluga savjetovanja

U okviru Projekta, konkretno u okviru faze industrijskog i eksperimentalnog istraživanja te za vrijeme izrade studije izvedivosti, Naručitelju je potrebna usluga tehničke pomoći u provedbi projektnih aktivnosti u segmentu planiranja, koordinacije i implementacije projektnih aktivnosti te pripreme projektnih izvješća i podloga sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojeg je Naručitelj sklopio s nadležnim tijelima.
Također, u svrhu unaprjeđenja internih procesa za iste kao i za preostale postupke namjerava angažirati eksternog stručnjaka koji bi obavljao poslove pripreme dokumentacije, koordinacije procesa nabave, pružanja podrške u istraživanju tržišta, upravljanja dokumentacijom za nabavu i ostale prateće poslove.

Rok za dostavu ponuda: 1. 10. 2018. do 13.00 sati

NAZIV PROJEKTA

Razvoj e-health sustava za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.01.0030

OIB naručitelja

64936148193

Naziv naručitelja

MICRO projekt d.o.o.

Osoba za kontakt

Danijela Radović

Vrsta nabave

Usluge

Obavijest za gospodarske subjekte

Svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupku nabave se pozivaju besplatno preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i/ili dokumente koji su priloženi uz objavu nabave na internetskoj stranici Naručitelja.

Kako bi osigurao jednako postupanje prema svim zainteresiranim ponuditeljima tijekom postupka i pružao informacije na nediskriminirajući način zainteresirani gospodarski subjekti se pozivaju redovno provjeravati objave na internetskoj stranici Naručitelja te ostaviti svoje kontakt podatke u formi dolje kako bi iste primili i putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije i/ili izmjene dokumentacije i/ili obavijesti vezane za postupak nabave će biti objavljene na internetskim stranicama Naručitelja.