EVIDENCIJSKI BROJ: 5-2018-1-3

Postupak nabave usluga razvoja aplikacije

Kao jedna od komponenti cjelokupnog sustava za podršku osoba s potrebama za personaliziranu prehranu tijekom putovanja predviđena je i mobilna aplikacija. Njen razvoj započinje u početnim fazama projekta nastavljajući se na rezultate prethodno provedenog istraživanja tržišta te završava uspješno provedenim testiranjem kroz pilot projekt odnosno ispravcima uočenih nedostataka tijekom njegove provedbe.

U tu svrhu Naručitelj pokreće postupak nabave usluga s ciljem odabira kvalificiranog ponuditelja koji će pružiti usluge razvoja, testiranja i korekcija mobilne aplikacije za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja. Detaljna razrada usluga razvoja, testiranja i korekcije mobilne aplikacije je dana u dokumentaciji za nadmetanje.

Rok za dostavu ponuda: 4. 5. 2018. do 13.00 sati

NAZIV PROJEKTA

Razvoj e-health sustava za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.01.0030

OIB naručitelja

64936148193

Naziv naručitelja

MICRO projekt d.o.o.

Osoba za kontakt

Danijela Radović

Vrsta nabave

Usluge

Obavijest za gospodarske subjekte

Svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupku nabave se pozivaju besplatno preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i/ili dokumente koji su priloženi uz objavu nabave na internetskoj stranici Naručitelja.

Kako bi osigurao jednako postupanje prema svim zainteresiranim ponuditeljima tijekom postupka i pružao informacije na nediskriminirajući način zainteresirani gospodarski subjekti se pozivaju redovno provjeravati objave na internetskoj stranici Naručitelja te ostaviti svoje kontakt podatke u formi dolje kako bi iste primili i putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije i/ili izmjene dokumentacije i/ili obavijesti vezane za postupak nabave će biti objavljene na internetskim stranicama Naručitelja.