EVIDENCIJSKI BROJ: 10/2018/1/3

Postupak nabave usluga laboratorijskih analiza

Predmet nabave su usluge laboratorijskih ispitivanja hrane koje je potrebno provesti tijekom provedbe industrijskog istraživanja u okviru projekta. Odabrani ponuditelj će provesti do 50 laboratorijskih ispitivanja sljedećih skupina hrane:

  • 8 namirnica u kategoriji mesa;
  • 4 namirnice u kategoriji ribe;
  • 32 namirnice u kategoriji voća i povrća i
  • 6 namirnica u kategoriji mlijeka i mliječnih proizvoda.

Namirnice koje su predmet analize određuje Naručitelj s fokusom na namirnice karakteristične za mediteransku prehranu.

Rok za dostavu ponuda: 19. 7. 2018. do 13.00 sati

NAZIV PROJEKTA

Razvoj e-health sustava za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.01.0030

OIB naručitelja

64936148193

Naziv naručitelja

MICRO projekt d.o.o.

Osoba za kontakt

Danijela Radović

Vrsta nabave

Usluge

Obavijest za gospodarske subjekte

Svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupku nabave se pozivaju besplatno preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i/ili dokumente koji su priloženi uz objavu nabave na internetskoj stranici Naručitelja.

Kako bi osigurao jednako postupanje prema svim zainteresiranim ponuditeljima tijekom postupka i pružao informacije na nediskriminirajući način zainteresirani gospodarski subjekti se pozivaju redovno provjeravati objave na internetskoj stranici Naručitelja te ostaviti svoje kontakt podatke u formi dolje kako bi iste primili i putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije i/ili izmjene dokumentacije i/ili obavijesti vezane za postupak nabave će biti objavljene na internetskim stranicama Naručitelja.