EVIDENCIJSKI BROJ: 12/2018/1/3

Postupak nabave kuharskih usluga

Predmet nabave su „Kuharske usluge“. Nabava se odvija u okviru projekta „Razvoj e-health sustava za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja“, KK.01.2.1.01.0030.

Predviđena je nabava kuharskih usluga koja uključuje rad profesionalnog kuhara i pratećeg kuharskog osoblja, najam prostora koji je opremljen s profesionalnom kuhinjom kao i svim ostalim elementima. Također, predviđena je nabava namirnica, definiranje obroka i jelovnika te obrada namirnica i u konačnici priprema jela. Vrste i količine namirnica biti će prethodno dogovorene sa stručnjacima (nutricionistički timom, prehrambenim teolozima i sl.) kao i obrađene s laboratorijskom analizom.

Rok za dostavu ponuda: 17. 9. 2018. do 13.00 sati

NAZIV PROJEKTA

Razvoj e-health sustava za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.01.0030

OIB naručitelja

64936148193

Naziv naručitelja

MICRO projekt d.o.o.

Osoba za kontakt

Danijela Radović

Vrsta nabave

Usluge

Obavijest za gospodarske subjekte

Svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupku nabave se pozivaju besplatno preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i/ili dokumente koji su priloženi uz objavu nabave na internetskoj stranici Naručitelja.

Kako bi osigurao jednako postupanje prema svim zainteresiranim ponuditeljima tijekom postupka i pružao informacije na nediskriminirajući način zainteresirani gospodarski subjekti se pozivaju redovno provjeravati objave na internetskoj stranici Naručitelja te ostaviti svoje kontakt podatke u formi dolje kako bi iste primili i putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije i/ili izmjene dokumentacije i/ili obavijesti vezane za postupak nabave će biti objavljene na internetskim stranicama Naručitelja.