EVIDENCIJSKI BROJ: 3-2018-1-3

Postupak nabave eksterne usluge istraživanja

Predmet nabave su Eksterne usluge istraživanja. Kao inicijalni korak u procesu programiranja sustava i njegovog razvoja bit će potrebno uspostaviti razvojnu okolinu. Uspostava sustava sigurnosti podrazumijeva razvoj modela za sigurnu pohranu podataka te razvoj sigurnih protokola protiv neovlaštenih pristupa.

S obzirom na to da će korisnici tijekom uporabe rješenja unositi osobne podatke od kojih će većina sadržavati osjetljive podatke poput informacija o zdravstvenim stanjima, aspekt sigurnosti je jedan od najvažnijih obilježja cjelokupnog sustava.

S obzirom na to da je sigurnost sustava jedno od njegovih najvažnijih obilježja organizirat će se kontinuirano ispitivanje i nadzor. Za te poslove će se angažirati eksterni stručnjak koji će napraviti uspostavu višestrukih razvojnih grana i instanci sustava, provoditi analizu mrežnog prometa, nadzor rada, ispitivanje konzistentnosti arhiviranih podataka, kriptografsku zaštitu, analizu programskog koda, itd.

Rok za dostavu ponuda: 5. 3. 2019. do 13.00 sati

NAZIV PROJEKTA

Razvoj e-health sustava za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.01.0030

OIB naručitelja

64936148193

Naziv naručitelja

MICRO projekt d.o.o.

Osoba za kontakt

Danijela Radović

Vrsta nabave

Usluge

Obavijest za gospodarske subjekte

Svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupku nabave se pozivaju besplatno preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i/ili dokumente koji su priloženi uz objavu nabave na internetskoj stranici Naručitelja.

Kako bi osigurao jednako postupanje prema svim zainteresiranim ponuditeljima tijekom postupka i pružao informacije na nediskriminirajući način zainteresirani gospodarski subjekti se pozivaju redovno provjeravati objave na internetskoj stranici Naručitelja te ostaviti svoje kontakt podatke u formi dolje kako bi iste primili i putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije i/ili izmjene dokumentacije i/ili obavijesti vezane za postupak nabave će biti objavljene na internetskim stranicama Naručitelja.