Voditelj inkubatora

NAZIV RADNOG MJESTA Voditelj/voditeljica inkubatora (m/ž) Jednako postupanje i poštena suradnja pod jednakim uvjetima je naša praksa - i mi to tražimo. Djelujemo bez predrasuda. Poštujemo različite osobnosti naših zaposlenika i koristimo ih za uspješan razvoj. Kao pravedan poslodavac imamo objektivne kriterije odabira za zapošljavanje i razvoj koji osiguravaju